Digitálna Biblia

Združujeme a mobilizujeme ľudí s láskou k Biblii a tvorivými zručnosťami v digitálnej oblasti
s cieľom vytvárať efektívne nástroje pre šírenie Božieho slova

Platformu zastrešuje Slovenská biblická spoločnosť

Našou víziou je vytvárať efektívne nástroje pre šírenie a podporu čítania a štúdia Biblie v digitálnej forme a priestore.

V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme, že kombináciou ochotných ľudí s digitálnymi zručnosťami a organizovanou spoluprácou dokážeme vytvoriť kvalitné nástroje na podporu šírenia, čítania a štúdia Biblie.

Ako sa zapojiť?

Ak vieš programovať, robiť dizajn, alebo ovládaš inú digitálnu zručnosť, kontaktuj nás.
Radi ťa zapojíme do existujúcich projektov, alebo odštartujeme niečo nové!

Formy spolupráce

Vyber si z foriem spolupráce a pridaj ruku k spoločnému dielu.

Vývoj

Podieľaj sa na vývoji už existujúcich aplikácii a nástrojov, ktoré sú zamerané na šírenie Božieho slova.

Start-up

Máš vo svojom srdci túžbu a v hlave jasnú predstavu o novom spôsobe šírenia Božieho slova?

Podpora

Vaša finančná podpora môže prispieť k tvorbe a udržiavaniu efektívnych a kvalitných nástrojov.

Kontaktuj nás

Radi ti poskytneme bližšie informácie.